Puntentelling

In alle spelsoorten (MD, VD, ME, DE, GD)* wordt een game gespeeld tot 21 punten. Om een wedstrijd te winnen, moeten er 2 games worden gewonnen. Uiteindelijk gaat het om de “best of 3 games” tot 21 punten. Bij de stand 20-20 moet worden doorgespeeld tot het verschil van 2 punten is bereikt. Bij een stand van 29-29 is het 30e punt het winnende game- of wedstrijdpunt. Na elke game en in de 3e game, wanneer een van de spelers 11 punten heeft behaald, moet van speelhelft worden gewisseld. Voor iedere gewonnen wedstrijd, krijg je 1 punt. Bij een uitslag van 5-3, krijgt het team dat won 5 punten en het verliezende team 3 punten. Aan het eind van het seizoen wordt het team dat de meeste punten heeft, kampioen.

* MD mannendubbel; VD vrouwendubbel; ME mannenenkel; DE damesenkel; GD gemengd dubbel

Pauze

Wanneer een speler als eerste de score van 11 punten heeft bereikt, krijgen de spelers 1 minuut rust. Tussen de games is een maximale pauze toegestaan van 2 minuten. De spelers moeten gedurende de pauze in de nabijheid van de baan blijven.

Let

Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis.

Speelvolgorde

In de bondscompetitie speelt men de wedstrijden in de volgende volgorde: MD, VD, 1e ME, 1e DE, 2e ME, 2e DE, 1e GD en 2e GD.

Coaching

Een speler mag tijdens een partij alleen aanwijzingen ontvangen wanneer de shuttle niet in het spel is. De coach dient op de voor hem toegewezen stoel achter de baan plaats te nemen. Deze mag hij verlaten tijdens de rustpauzes bij 11 punten en tussen de games (ook bij 11 punten pauze mag hij even naar de speler toe lopen!). De coaching mag het spel niet verstoren.

Teams