Algemene spelregels

Algemene spelregels

De baan en het net
Een badmintonveld is een rechthoek en de buitenafmetingen zijn als hieronder vermeld:

De hoogte van het net is 1,55 meter aan de randen en 1,524 meter in het midden.enkel

Enkelspel: 5,18 m x 13,40 m.

Bij een enkelspel doen de smalle banen aan weerszijden van het veld niet mee.


dubbel

Dubbelspel: 6,10 m x 13,40 m.

Begin van de wedstrijd

Voor aanvang van de wedstrijd loten de beide tegenstanders. De winnaar van deze “toss” heeft het recht om de eerste service te doen of te ontvangen of de speelhelft te kiezen.

De verliezer van de loting krijgt de keus uit de overgebleven mogelijkheid. In de 2e en 3e game van een wedstrijd mag die partij het eerst serveren die de voorafgaande game heeft gewonnen.

 

Service

De service moet in het enkel- en dubbelspel onderhands in het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen. Niet alleen de serverende partij, maar ook de ontvangende partij kan punten scoren. Net als in het enkelspel heeft een duo in het dubbelspel slechts 1 servicebeurt. Alleen de serverende partij wisselt van speelhelft als zij scoren. De service gaat over wanneer de serverende partij NIET scoort. De ontvangende partij krijgt dan een punt zonder van speelhelft te wisselen.

 

Enkelspel (veld lang en smal)

Bij de stand 0-0 wordt vanaf rechts geserveerd en zal steeds bij een even score vanaf rechts en bij oneven score vanaf links worden geserveerd. De ontvanger past zich altijd aan door in het diagonaal tegenoverliggende vak te gaan staan. Een speler blijft net zo lang serveren, totdat hij een fout maakt c.q. de tegenstander een punt scoort.

 

Dubbelspel (hele veld; alleen bij serveren kort en breed)

De telling bij dubbelspel gaat net als bij het enkelspel. Het maakt daarbij niet uit wie bij de stand 0-0 rechts staat en kent ook maar een servicebeurt. Als de service naar de tegenstander overgaat, begint de speler te serveren die staat in het rechter of linker serveervak, afhankelijk van het aantal gescoorde punten.
Als de service is geslagen en geretourneerd, mogen de spelers zich vrij over de gehele speelhelft verplaatsen. Er is geen verplichting afwisselend te slaan.

 

Fouten

 • Een of beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich buiten of op de lijn van het serveervak.

 • Het racketblad bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de hand van de serveerder.

 • De shuttle valt bij de service, zonder aanraken van de tegenstander, buiten het juiste serveervak.

 • De shuttle komt buiten het speelveld terecht, wordt onder het net door of tegen het plafond geslagen.

 • Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle of het net aan.

 • Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan of raakt de shuttle 2x.

 • De shuttle raakt bij de service het plafond (bij hoogte van de hal lager dan 8m opnieuw serveren).

 • Een speler slaat met het racketblad over de netrand de shuttle voordat deze over het net is).


  Algemeen

  Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle bij een service of tijdens een rally het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt. Als een shuttle de grenslijn raakt, is hij “in”.

 • Teams