Afwijkende speellocaties in mei en juni 2024

7 mei 2024

Laatste update: 7 mei 2024
** English below **
In mei en juni kunnen we door de schoolexamens helaas een aantal weken niet over al onze speellocaties beschikken. De gemeente heeft wel geprobeerd ons te helpen, dus hebben we deels vervangende ruimte, maar het is niet gelukt om alle weken drie speelavonden te krijgen.

Daarom hebben we besloten om ook in juni de speelavonden gratis aan te bieden voor onze leden. Introducees en gasten zijn welkom tegen betaling van € 6,-.

Jeugdleden hebben alleen nog in mei training, en alleen op de woensdagen van 19.00 tot 20.30 uur. Op de vrijspeelavonden voor senioren zijn alleen jeugdspelers welkom die hiervoor toestemming hebben van de trainers.

In deze kalender kun je zien waar we wanneer spelen. Let goed op, want het verschilt van week tot week.
We spelen in mei en juni op vier verschillende locaties en op verschillende tijden. Hou ook deze pagina en de nieuwsbrief in de gaten voor eventuele wijzigingen.

In May and June, unfortunately, due to school exams, we won’t have access to all our playing locations for several weeks. The ‘gemeente’ did try to assist us, so we have some alternative space, but we couldn’t manage to have three free play nights every week.

Therefore, we’ve decided to offer the game nights for our members free of charge in June as well. Guests and visitors are welcome, but they’ll need to pay €6.

Youth members only have training in May, and only on Wednesdays from 19:00 to 20:30. On the free play nights for seniors, only youth players who have permission from the coaches are welcome.

In this calendar, you can see where and when we play. Pay attention because it varies from week to week. We’ll be playing at four different locations in May and June, at different times. Keep an eye on this page and the newsletter for any changes.