Nieuwe coronamaatregelen

5 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 2 november van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge en de aangekondigde maatregelen en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer op woensdag 3 november is inmiddels duidelijk geworden dat voor binnensporten het gebruik van de coronapas verplicht gesteld is.

Voor onze vereniging houdt dit concreet in dat wij op alle speelmomenten van iedereen ouder dan 18 jaar moeten controleren of deze persoon een geldige QR-code heeft met bijbehorend geldig (!) ID-bewijs. Een scan op de telefoon is onvoldoende.

Let op: ouders die hun kind in de hal ophalen of bij de training blijven moeten ook gescand worden!

Er geldt een zero-tolerance beleid. Op het niet naleven van de maatregel staat een boete van € 4.000 per overtreding die de vereniging niet wil en kan dragen.

Het controleren dient te gebeuren bij de ingang van het complex waar op dat moment gespeeld wordt voordat er toegang verleend kan worden. Zondag 7 november is de eerste keer dat wij de QR-code moeten gaan controleren bij de ingang. Iedereen, dus ook mensen van de tegenpartij of publiek, die geen geldige QR-code heeft wordt de toegang tot de sporthal ontzegd.

Als je nu al weet dat je geen geldige QR-code hebt of zult hebben blijf dan thuis. Voorkom dat er discussie bij de ingang ontstaat waardoor andere mensen die wel een geldige QR-code onnodig opgehouden worden.  

Wij gaan er vanuit dat de teams van de tegenpartij op een zelfde manier om zullen (moeten) gaan met de maatregelen.